Náhradné diely pre gastro-zariadenia

GFS, s.r.o.
Cyprichova 10
831 54 Bratislava

IČO 35798483
DIČ 2020257921
IČ DPH SK2020257921 

Zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu BA I. odd. Sro. vložka 22714/B. 

tel: 0903212069, 0903288241
e-mail: gfs@xxxgfs.sk
web: www.gfs.sk

Copyright © 2016 GFS